Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Dve percentá z dane na Pravda.sk

hodina detom

Karmelitánske nakladateľstvoĎakujeme za podporu!

kontinencia

logo ifmsa

Príručka múdrych rodičov

Prirucka chytrych rodicu


budú už túto nedeľu 16.12.2012 o 14,00 hod.
stretneme sa na Cimborkovej ul. 1 v Košiciach.
Srdečne

...

Stretnutie rodičov - vzájomné zdieľanie sa,  výmena skúseností a praktických  zručností pri výrobe drobných

...

Vzácni priatelia!

Druhý rok si spoločne na celom svete pripomíname Svetový deň diagnóz spiny

...

Pozývame Vás, stráviť s nami spoločný čas. 
Dátum: 17.11.2012
Miesto: centrum SBaH, Kornela Mahra

...