Definícia a charakteristika. Likvor.
Najstručnejšou a zároveň najvýstižnejšou definíciou hydrocefalu je preklad termínu: hydrocefalus je vodnatieľka mozgu. Centrálny nervový systém vzniká ako nervová rúra a preto sa v nej vyskytuje dutina. V mozgu túto dutinu predstavujú komory. Tvorí sa v nich likvor. Systémom otvorov a kanálikov likvor prúdi z komôr do iných priestorov mozgu a miechy. Likvor sa vstrebáva na povrchu mozgu v strednej čiare. Ak vznikne porucha na ktoromkoľvek stupni, dôsledkom je hydrocefalus. Komunikácia sa na niektorom stupni uzavrie, vznikne obštrukčný hydrocefalus (približne 94% prípadov u detí). Nadprodukcia likvoru je druhou príčinou vzniku hydrocefalu (približne 3% prípadov u detí, napríklad pri niektorých nádoroch v mozgových komorách). Porucha vstrebávania je treťou príčinou vzniku hydrocefalu.


Likvor je číra a bezfarebná tekutina makroskopicky podobná vode. Prvou poznanou a súčasne základnou funkciou likvoru je mechanická ochrana mozgu a miechy. U dospelého človeka sa vytvorí 400 až 600 ml likvoru, jeho množstvo sa za deň 2 až 3 krát vymení. Znamená to, že normálny objem je okolo 200 ml (Bartko,1985). U novorodenca je tento objem desťnásobne menší, približne 20ml. Likvor má svoju presnú biochemickú charakteristiku. Posun hodnôt niektorým smerom (napríklad pri infekcii alebo zakrvácaní do komôr) sa odrazí nie len na jeho makroskopickom vzhľade, ale aj na jeho hustote. Následkom toho môže dôjsť k poruche jeho cirkulácie, čoho dôsledkom je hydrocefalus.
Hydrocefalus môže byť vrodený alebo získaný. Hydrocefalus môže byť stav prechodný alebo trvalý. Vyskytuje sa izolovane alebo spolu s inou vrodenou chybou alebo s iným ochorením CNS.

 

Hydrocefalus a spina bifida
Zmenou normálnej anatomickej konfigurácie mozgu, ba dokonca iba zmenou polohy jeho jednotlivých štruktúr môže takisto dôjsť k poruche cirkulácie likvoru. U pacientov s otvoreným NTD (defektom neurálnej rúry) sa vyskytuje Arnold - Chiariho malformácia druhého typu. Je charakterizovaná presunom mozgu (mozočka a predĺženej miechy) smerom do krku (cervikálneho kanála). Dôsledkom toho je zúženie likvorových ciest, čo je príčinou vzniku hydrocefalu u detí s otvoreným NTD(defektom neurálnej rúry). Ďalšou príčinou môže byť infekcia, ktorá vnikne cez otvorený defekt. Zmení sa hustota likvoru a ten nemôže pretekať.

 

Hydrocefalus
* obštrukcia likvorových ciest,
* nadprodukcia likvoru,
* porucha vstrebávania.