Urologická klinika DFNsP, urodynamická ambulancia


833 40 Bratislava, Limbová 1

Tel. 02/59371440

 

Urologická klinika / Detská urologická poradňa

 

FN L. Pasteura a LF UPJŠ, pracovisko Trieda SNP 1
040 11 Košice

Tel. 055/640 3589, alebo 055/ 640 4102 (poradňa)

 

 

Urologická klinika JLF UK a MFN, detská urologická ambulancia,


039 59 Martin, Kollárova 2,

Tel. 043/4203341

 

 

Prosím, dohodnite si termín urodynamického vyšetrenia telefonicky.