Napísali o nás

Nasledujúci článok je prevzatý z:http://www.teraz.sk/zahranicie/slovak-na-pode-eu/107167-clanok.html

Sedemnásťročný Slovák na pôde EÚ opísal život postihnutých detí

TASR, 20. novembra 2014 16:13

Bol vybraný, aby predniesol príhovor na 4. výročnej konferencii európskej platformy proti chudobe, ktorá sa koná pri príležitosti 25. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Brusel 20. novembra (TASR)- Sedemnásťročný Slovák Dominik Drdul dnes v mene všetkých detí so zdravotným znevýhodnením vystúpil v Bruseli pred zástupcami Európskej komisie a predstaviteľmi Európskeho parlamentu. Bol vybraný, aby predniesol príhovor na 4. výročnej konferencii európskej platformy proti chudobe, ktorá sa koná pri príležitosti 25. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Dominik zvládol trému a výbornou angličtinou predniesol svedectvo o tom, aký je život zdravotne postihnutých detí. Narodil sa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a ako poznamenal, mnoho detí v krajinách EÚ na takéto ochorenie umiera, či už z dôvodu zlej zdravotnej starostlivosti, nedostatku vedomostí a informácií alebo slabej podpory pre ich rodiny.

je názov článku, v ktorom Dominik Drdul, 15-ročný vozíčkar, hovorí o tom, čo nové sa naučil a čo získal  vďaka účasti na aktivitách projektu „Spoliehame sa na vlastné sily“, ktorý Slovenská spoločnosť pre spina bifida organizuje od júla 2013 vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom. Viac si môžete prečítať v priloženom článku.

Diana Dodds, Pierre Mertens a účastníci svetového dňa SBaHV dňoch 23.-25.10.2012 sa v Európskom parlamente v Štrasburgu konali oslavi prvého svetového dňa spiny bifidy a hydrocefalu. Naše občianske združenie zastupovala na tomto podujatí predsedkyňa o.z. Mgr. Terézia Drdulová. Výsledkom týchto dní, boli rôzne sprievodné podujatia o ktorých sa môžete viac dočítať v priložených dokumentoch. Sprievodnou akciou bola tiež výstava fotografií, ktoré reprezentovali život ľudí so spinou bifidou a hydrocefalom v jednotlivých krajinách. Odbornú porotu najviac oslovila fotografia zo Švajčiarska, ktorá vyjadruje vnútornú silu dieťaťa so spinou bifidou. Hovorí o tom, že i napriek tomu, že tieto deti občas potrebujú pomoc, môžu a vedia dať niečo svojmu okoliu. Vidieť ju môžete tu, na strane 66.

O čom môžete čítať v priložených dokumnetoch:
UNFOLD - Ageing with sbah - NO TIME TO LOSE: Rok 2012 je Európskym rokom aktívneho stárnutia a solidarity medzi generáciami. Medzinárodná federácia pre spina bifida a hydrocefalus (IF) vydáva tento dokument, aby upozornila na problémy, ktorým čelia ľudia so spinou bifidou a hydrocefalom.

Týždenník život písal o inkontinencií a spôsobe, ako sa vďaka samokateterizácií dá zvládnuť inkontinencia a všetky úskalia, ktoré so sebou prináša.

Attachments:
Download this file (Slovenka 12-2010.pdf)Slovenka 12-2010.pdf321 kB

Menej zdravotných problémov a viac nezávislosti

Únik moču, časté infekcie močových ciest, močové kamienky a mnohé ďalšie urologické komplikácie sú stále súčasťou života mnohých ľudí na vozíku. Tieto komplikácie bránia takto hendikepovaným ľuďom zapojiť sa aktívne do spoločnosti. Našťastie svitá na lepšie časy ... Ing. Peter Hric je veľmi aktívny a úspešný mladý muž, spýtali sme sa ho, ako to robí.