V prípade záujmu o členstvo prosíme vyplnenú prihlášku zaslať na kontaktnú adresu a zároveň
vložiť zápisné 5,00 eur na č. účtu: SK41 0900 0000 0002 8619 5340., ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni.
Ako VS (variabilný symbol) uveďte váš dátum narodenia. (napr. 1. 1. 2005 uveďte ako 01012005)
Členom o.z. vznikajú práva a povinnosti podľa platných stanov o.z..

Prečo byť členom o.z.:

1.    spolupatričnosť so združením
2.    podpora o.z., ktoré je tu PRE NÁS
3.    možnosť spolupodielať sa na živote o.z.
4.    možnosť ovplyvňovať činnosť o.z. hlasovaním
5.    prístup k najnovším informáciám
6.    možnosť zúčastňovať sa podujatí organizovaných o.z.

Aké sú povinnosti člena:

1.    platiť členský príspevok vo výške 5,00 eur ročne za člena o.z.

Ďakujeme!

Tu si môžete stiahnuť prihlášku:

 

Attachments:
Download this file (Prihlaska OZ.doc)Prihlaska OZ.doc45 kB
Download this file (Prihlaska OZ_NEW.doc)Prihlaska OZ_NEW.doc37 kB