hodina detom

kontinencia

logo ifmsa

Príručka múdrych rodičov

Prirucka chytrych rodicu

Napísali o nás

 

Keď som ho chcela pozdraviť, nemal čas. Spolu so sestrami sa naháňal a hral na skrývačku. Domi

nik Drdul napriek tomu,

že sa narodil s poškodenou miechou a hydrocefalom a nebude môcť nikdy chodiť, žije ako každé iné dieťa a má k tomu jeden bonus – svojím prirodzeným slnečným šarmom si na fare bnom vozíčku získava známych i neznámych.

Dominik má skoro osem rokov a bez problémov skončil prvý ročník Základnej školy v Smoleniciach, kde sa vďaka ústretovosti vedenia školy, pani učiteľky a školskej asistentky úspešne integroval medzi zdravé deti. Je na to zvyknutý, veď predtým chodil do škôlky, kde sa spontánne

Benefičný koncert na podporu projektov na pomoc ľuďom s diagnózami spina
bifida a/alebo hydrocefalus
TK KBS mv; pz

Ľudia s diagnózami spina bifida a hydrocefalus môžu žiť aktívny a
plnohodnotný život. Na túto skutočnosť poukázali členovia Slovenskej spoločnosti pre spina bifida a/alebo hydrocefalus na benefičnom koncerte, ktorý sa konal 7. decembra v Kostole sv. Alžbety v Bratislave. Iniciátorkou koncertu a zároveň jednou z účinkujúcich bola flautistka Katarína Dučai, matka dieťaťa, trpiaceho obidvomi diagnózami, ktorá vystúpila spolu s mladými gitaristami Lýdiou a Martinom Kašlíkovcami. Výťažok z koncertu bude použitý na realizáciu projektov tejto spoločnosti.

 

Poslanci Európskeho parlamentu schválili iniciatívnu správu o situácii zdravotne postihnutých ľudí v EÚ. Správa zdôrazňuje, že pre ľudí s postihnutím je nesmierne dôležitý prístup k verejnej doprave, ako aj prístup k informáciám a komunikačným technológiám.

V tejto súvislosti parlamnet vyzýva EÚ a členské štáty na podniknutie nevyhnutných krokov. Okrem toho požaduje vypracovanie Európskej charty kvality podpory pre ľudí so zdravotným postihnutím.