Diana Dodds, Pierre Mertens a účastníci svetového dňa SBaHV dňoch 23.-25.10.2012 sa v Európskom parlamente v Štrasburgu konali oslavi prvého svetového dňa spiny bifidy a hydrocefalu. Naše občianske združenie zastupovala na tomto podujatí predsedkyňa o.z. Mgr. Terézia Drdulová. Výsledkom týchto dní, boli rôzne sprievodné podujatia o ktorých sa môžete viac dočítať v priložených dokumentoch. Sprievodnou akciou bola tiež výstava fotografií, ktoré reprezentovali život ľudí so spinou bifidou a hydrocefalom v jednotlivých krajinách. Odbornú porotu najviac oslovila fotografia zo Švajčiarska, ktorá vyjadruje vnútornú silu dieťaťa so spinou bifidou. Hovorí o tom, že i napriek tomu, že tieto deti občas potrebujú pomoc, môžu a vedia dať niečo svojmu okoliu. Vidieť ju môžete tu, na strane 66.

O čom môžete čítať v priložených dokumnetoch:
UNFOLD - Ageing with sbah - NO TIME TO LOSE: Rok 2012 je Európskym rokom aktívneho stárnutia a solidarity medzi generáciami. Medzinárodná federácia pre spina bifida a hydrocefalus (IF) vydáva tento dokument, aby upozornila na problémy, ktorým čelia ľudia so spinou bifidou a hydrocefalom. Do pozornosti dáva tri kľúčové oblasti, v ktorých títo ľudia starnú: zdravie, zamestnanie a sociálne zabezpečenie.

PARLAMENTNÝ MAGAZÍN: Diana Dodds - členka Európskeho parlamentu a patrónka svetového dňa spiny bifidy a hydrocefalu vo svojom článku v parlamentných novinách vysvetľuje, prečo je vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o spine bifide a hydrocefale najúčinnejšou prevenciou týchto ochorení.

Som dospelý, a čo teraz?: prezentácia, ktorá bola súčasťou workshopu počas osláv svetového dňa sbah

Dohovor OSN: dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím bol tiež súčasťou workshopov konaných v Štrasburgu

Cez tento link si môžete prezrieť a stiahnuť katalóg z výstavy IF-u http://issuu.com/if_sbh/docs/wsbhd2012catalogue