V jednom mesiaci hospitalizácia na chirurgii za účelom operácie hydrocefalu, v nasledujúcom na urológii pre divulziu močovej rúry a plánované urologické vyšetrenia. Klasický scenár, kedy striedate jedno oddelenie za druhým a Vaše dieťa už pomaly ani nevie, čo sa s ním deje a kam vlastne patrí. Keby sme nenatrafili na ľudí, ktorí postavili záujem dieťaťa nad zabehnutú rutinu, s najväčšou pravdepodobnosťou, by sa bol naplnil.

Asi každý rodič ťažko znáša akýkoľvek pobyt svojho dieťaťa v nemocnici a preto sme vďační za čokoľvek, čo zmierni stres z neho a pocit strachu, ktorý pretrváva ešte aj po návrate domov. Hanka podstúpila pri jednej narkóze nielen operáciu hydrocefalu, ale aj neskôr plánovanú divulziu. Počas tej istej hospitalizácie na chirurgii ďalej absolvovala vyšetrenia u neurológa, ortopéda, gastroenterológa a na urológii cystografiu a urografiu. Výsledkom urologických vyšetrení bolo doporučenie na cievkovanie, a tak ma to tam rovno aj naučili.

Malá prišla na operáciu hydrocefalu a odchádzala aj s divulziou, Kallabisovou bandážou a cievkovaná! Jednoducho „full servis“. Neviem koľkí z Vás majú podobnú skúsenosť, ale bohužiaľ nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že asi málokto. Veľmi si vážim ľudí, ktorí majú snahu vybočiť z pohodlia zaužívaného systému a nehľadia na dieťa, len ako na niečo s diagnózou. Hanka síce strávila v nemocnici svoje prvé narodeniny, ale lepší darček, než ušetrenie od ďalšej hospitalizácie a narkózy, ako aj ukážkovo komplexnú starostlivosť, sme si pre ňu naozaj nevedeli predstaviť.

Sme radi, že v našich nemocniciach pracujú lekári, pre ktorých je práca viac, ako len prostriedok na zabezpečovanie životných potrieb. Preto by sme chceli touto cestou poďakovať predovšetkým MUDr. Molčanovi, MUDr. Gajdošovi, ako aj celému kolektívu KDCH - kojenci za vysoko profesionálnu prácu lekárov a sestier, ale v prvom rade MUDr. Hornovi. Je to nielen špičkový lekár ktorý prekročil hranice bežnej lekárskej starostlivosti, výrazne ich posunul a ukázal cestu, ktorá je s trochou ochoty a iniciatívy schodná aj pri podmienkach v našom zdravotníctve, ale predovšetkým je to „človek“, ktorý dal našej Hanke nejednu šancu na menej komplikovaný život.

Pevne veríme, že tento náš pobyt v nemocnici nebol len svetlou výnimkou, a postupom času sa v záujme našich detí stane nevyhnutným pravidlom.

 

Jana, Pavol a Hanka Koblenovci

autor fotografie: J. Koblenová
pridala T.Drdulová