hodina detom

kontinencia

logo ifmsa

Príručka múdrych rodičov

Prirucka chytrych rodicu

Sme občianske združenie, ktoré vedie rastúcu generáciu detí a mladých so zdravotným znevýhodnením k samostatnosti a zodpovednosti. Vytvárame komunitu dobrovoľníkov, prepájame svety zdravých a zdravotne znevýhodnených, podporujeme zdravý životný štýl a vytvárame a zviditeľňujeme príklady pozitívnej inklúzie na Slovensku. Každoročne organizujeme letný tábor, športové aktivity, inkluzívny karneval, umožňujeme mladým ľudom so znevýhodnením a dobrovoľníkom hovoriť o ich skúsenostiach na verejnosti doma i v zahraničí. Ďakujeme, že nám v  tom pomáhate!

                                                                                                                                o. z. SBaH

(v prílohe pod obrázkom si môžete stiahnuť vzor Vyhlásenia o poukázaní 2% dane z Vašich prijímov)